Rakennusrasitteet

Rakennusluvassa voidaan edellyttää rasitteen perustamista.

Rasite tarkoittaa kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toista kiinteistöä. Rakennusrasite haetaan Maanmittauslaitokselta.

Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite).

Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Rakennusrasite voidaan perustaa kunnan tai sen laitoksen tarpeita varten taikka yhdyskuntateknistä rakentamista varten siinäkin tapauksessa, että rasiteoikeus ei liity tonttiin tai rakennuspaikkana olevaan kiinteistöön (maanrakennuslaki 158 §).

Rakennusvalvonnan palvelupiste
Virastotie 3 15870 Hollola

Aukioloajat
Yhteydenotot toistaiseksi puhelimella tai sähköpostilla alla olevina palveluaikoina
maanantai
09:00 - 15:00

keskiviikko
09:00 - 15:00

kirjaamo@hollola.fi

Yhteyshenkilöt

Jari Eklund
044 780 1463
rakennustarkastaja, maanantai 9-15

Timo Rekola
044 780 1465
rakennustarkastaja, keskiviikko 9-15

Pekka Laitinen
044 780 1452
johtava rakennustarkastaja, maanantai 9-11 ja perjantai 12-14