Rakennustarkastajan myöntämät luvat 7.-11.5.2018

Kategoria:
Takaisin

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 17.5.2018

 
098-2018-63

07.05.2018
98-411-13-21

Laajennus

Vanhan asuinrakennuksen 71 k-m2 saneeraus ja laajentaminen 60 k-m2

Vanhan saunan lisääminen rekisteriin 16m².
Pähkinärannantie 33 15270 KUKKILA

 
098-2018-83

11.05.2018
98-402-2-84

Uusi rakennus

Rantasauna
Maattolantie 15 16500 HERRALA

 
098-2018-87

11.05.2018
98-448-2-16

Jätevesijärjestelmä

Jätevesijärjestelmän uusiminen
Toivolantie 165 15880 HOLLOLA

 
098-2018-88

11.05.2018
283-418-2-37

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Sauna
Salilantie 7 16800 HÄMEENKOSKI

 
098-2018-91

11.05.2018
98-415-1-465

Uusi rakennus

Asuinrakennus ja jätevesijärjestelmä
Kutajoentie 459 16730 KUTAJÄRVI

 
098-2018-92

11.05.2018
283-415-2-28

Uusi rakennus

Saunarakennus
Mieholantie 922 16800 HÄMEENKOSKI

 
 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 14.5.2018 – 31.5.2018 väliseksi ajaksi.