Rakennustarkastajan myöntämät luvat 8.3.2018

Kategoria:
Takaisin

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 15.3.2018

 
098-2018-23

08.03.2018
98-453-2-137

Laajennus

Loma-asunnon laajennus (7 m²) ja aitta (12 m²)
Suullistenkärki 16 17120 PAIMELA

 
098-2018-24

08.03.2018
98-414-1-644

Luvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)

Jatkoaika työn loppuunsaattamista varten
Ahokuja 7 15270 KUKKILA

 
 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 13.3.2018 – 29.3.2018 väliseksi ajaksi.