Rakennustarkastajan myöntämät luvat 9.8.2017

Kategoria:
Takaisin

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 17.8.2017

 
098-2017-141

09.08.2017
98-411-7-11098-411-7-109

Uusi rakennus

Vanhan huvilarakennuksen purkaminen ja uuden asuinrakennuksen rakentaminen sekä maalämpökaivo
Jaakkolantie 59 17120 PAIMELA

 
098-2017-188

09.08.2017
283-415-8-57

Uusi rakennus

Luvan hakeminen jo rakennetulle lomarakennukselle ja aitalle
 16800 HÄMEENKOSKI

 
098-2017-189

09.08.2017
283-411-1-234

Käyttötarkoituksen muutos

Käyttötarkoituksen muutos ; Hevostalli (5 karsinaa)
Käikäläntie 125 16800 HÄMEENKOSKI

 
098-2017-190

09.08.2017
98-408-1-246

Uusi rakennus

Maatilan konekatos
Kirkkotie 16 15880 HOLLOLA

 
 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 10.8.2017 – 31.8.2017 väliseksi ajaksi.