Rakennustarkastajat palvelevat nyt alueittain Hollolassa    

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Kuntastrategian mukaisesti panostamme parhaaseen asiakaspalveluun ja tähän liittyen rakennusvalvonnassa on otettu 1.1.2019 alkaen käyttöön rakennustarkastajien aluejako.

rakennusvalvonta

Aluejakokartta on tehty kunnanosia mukaillen. 

Selkeyttää asiakaspalvelua

Aluejaon päätarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää asiakaspalvelua. Eli asiakkaan on nyt helppo kohteen tai kysymyksen sijainnin perusteella asioida tietyn henkilön kanssa rakennusvalvonnassa.

 Tiettyä aluetta hoitavalla rakennustarkastajalla on myös kyseisen alueen paras paikallistuntemus ja tieto alueen toteutuneesta rakentamisesta ja sinne käsitellyistä luvista. Eli selkeyden lisäksi myös palvelun laatu ja asiantuntemus paranevat.

Tehostaa toimintaa

Osittain aluejako myös tehostaa toimintaa rakennusvalvonnassa. Esimerkiksi samalle alueelle suuntautuvia katselmuskäyntejä on helpompi koota yhteen.

Kuluvana vuonna arvioidaan

Aluejakokartta on tehty kunnanosia mukaillen. Nyt kuluvan vuoden aikana keräämme kokemuksia aluejaon toimivuudesta ja loppuvuodesta 2019 arvioimme, jatketaanko aluejakotyöskentelyä pysyvänä käytäntönä tai mitä mahdollisia muutoksia teemme esimerkiksi aluerajauksissa.

Tästä poiketen tiettyjä asiatyyppejä ja työmäärää käsitellään töitä joustavasti jakaen, mutta asiakaspalvelussa on tällöinkin ”yhden luukun periaate”, eli asioidaan alueittain saman yhteyshenkilön kanssa.

Lue lisää ja katso karttaa pdf-tiedostona: https://www.hollola.fi/rakennusvalvonnan-infosivu

Lisätietoja:

Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, pekka.laitinen(a)hollola.fi, 044 780 1452.

Julkaistu: 09.01.2019 09.59