Rakennustietojen kiinteistöveroselvitys

Hollolan kunnassa tehdään 2022–2023 aikana rakennustietojen selvitystyötä koko kunnan alueella. Vastaavaa selvitystyötä toteutettiin Hollolassa vuonna 2020 Herralan seudulla.

Selvitystyön suorittaa FCG Finnish Consulting Group Oy ja kunta vastaa selvityksessä valmistuneiden tietojen tallentamisesta rekistereihin.

Kaikkien rakennusten tietoja tallennetaan rakennus- ja huoneistorekisteriin, joka on osa väestötietojärjestelmää. Sieltä tiedot välittyvät mm. kiinteistöverotuksen lähtötiedoiksi, sekä moneen muuhunkin käyttöön.

Rakennusten tiedoissa on yleisesti havaittu puutteita, jotka vaikeuttavat tietojen hyödyntämistä, ja voivat aiheuttaa mm. kiinteistöverotuksessa virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin perustuvaa verotusta.

Riippumatta kunnan tekemästä selvitystyöstä, kiinteistöverolain 16 § mukaan verovelvollisella on velvollisuus ilmoittaa kiinteistöverotuksensa tiedoissa ilmenevistä virheistä Verohallinnolle Oma veron kautta, kiinteistöverotusta koskevien ohjeiden mukaisesti.

Rakennustietojen kyselyt

Keväällä 2022 toteutetun kirjekyselyn lisäksi rakennustietoja voi ilmoittaa verkkokyselyssä, joka on avoinna heinäkuuhun 2023 saakka. Rakennustietojen verkkokysely, sekä kyselyyn liittyvät ohjeet löytyvät tällä sivulla olevista linkeistä.

Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta voidaan täydentää tai korjata eri rekistereissä olevia puutteita rakennustiedoissa.

Mittauskäynnit

Kiinteistöille tehdään tarvittaessa myös mittauskäyntejä. Mittauskäyntejä ei tehdä kaikille kiinteistöille, vaan ainoastaan tarvittaviin kohteisiin. Mittauskäyntien tarvetta määritellään mm. kyselyiden sekä kartta- ja rekisteriaineistojen perusteella.

Mittauskäyntejä tehdään ajalla lokakuu 2022 – kesäkuu 2023. Rakennukset mitataan ulkomitoin, mittauskäynneillä ei mennä rakennusten sisätiloihin. Mittauksia suorittavilla henkilöillä on esillä kuvallinen henkilökortti.


Linkki on rakennustietojen verkkokyselyyn sekä kyselyyn liittyvät täyttöohjeet.

Selvitystyöhön, mittauskäynteihin ja kyselyihin liittyvät yhteydenotot ja lisätiedot:

FCG:n yhteyshenkilö, puh. 040 149 0344 (viesti, soittopyyntö)

mittaus@fcg.fi

Linkit:

Kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/C4D737800D574775

Rakennusten tietoja voi ilmoittaa sähköisesti, vaikka postitse kyselyä ei olisi tullut. Linkki on auki heinäkuuhun 2023 saakka. Vastauksia voi jättää useita

Täyttöohje