Rakennustietojen kiinteistöveroselvitys

Hollolan kunnassa tehdään 2022–2023 aikana rakennustietojen selvitystyötä koko kunnan alueella. Vastaavaa selvitystyötä toteutettiin Hollolassa vuonna 2020 Herralan seudulla.

Selvitystyön suorittaa FCG Finnish Consulting Group Oy ja kunta vastaa selvityksessä valmistuneiden tietojen tallentamisesta rekistereihin.

Kaikkien rakennusten tietoja tallennetaan rakennus- ja huoneistorekisteriin, joka on osa väestötietojärjestelmää. Sieltä tiedot välittyvät mm. kiinteistöverotuksen lähtötiedoiksi, sekä moneen muuhunkin käyttöön.

Rakennusten tiedoissa on yleisesti havaittu puutteita, jotka vaikeuttavat tietojen hyödyntämistä, ja voivat aiheuttaa mm. kiinteistöverotuksessa virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin perustuvaa verotusta.

Riippumatta kunnan tekemästä selvitystyöstä, kiinteistöverolain 16 § mukaan verovelvollisella on velvollisuus ilmoittaa kiinteistöverotuksensa tiedoissa ilmenevistä virheistä Verohallinnolle Oma veron kautta, kiinteistöverotusta koskevien ohjeiden mukaisesti.


Selvityksen toteutus ja aikataulu

Selvitystyötä toteutetaan seuraavissa vaiheissa rakennusten omistajille suunnatuilla kyselyillä, ja tarvittaessa myös rakennusten mittauskäynneillä.

Kyselyjä toteutetaan 2022–2023 aikana, sekä postitse kirjekyselyinä, että näillä verkkosivuilla olevana verkkokyselynä.

Mittauskäyntejä tehdään ajalla elokuu 2022 – kesäkuu 2023. Rakennukset mitataan ulkomitoin, sisätiloihin ei mennä. Mittaajalla on kuvallinen henkilökortti.

Kyselyjä kohdistetaan rakennusten omistajille mm. rekisteri- ja kartta-aineistojen tarkastelussa tehtyjen havaintojen perusteella. Mittauskäyntejä tehdään vain tarvittaviin kohteisiin, kyselyissä ja muussa tarkastelussa tehtyjen havaintojen perusteella.

Linkki on rakennustietojen verkkokyselyyn sekä kyselyyn liittyvät täyttöohjeet.

Selvitystyöhön liittyvät yhteydenotot ja lisätiedot:

FCG:n yhteyshenkilö, puh. 040 149 0344 (ma–pe klo 15–17)

mittaus@fcg.fi

Linkit:

Kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/C4D737800D574775

Rakennusten tietoja voi ilmoittaa sähköisesti, vaikka postitse kyselyä ei olisi tullut. Linkki on auki heinäkuuhun 2023 saakka. Vastauksia voi jättää useita

Täyttöohje