Rakennustietojen kiinteistöveroselvitys käynnistyy Hollolassa

Takaisin

Hollolan kunnassa tehdään 2022–2023 aikana rakennustietojen selvitystyötä koko kunnan alueella. Selvitystyön suorittaa FCG Finnish Consulting Group Oy ja kunta vastaa selvityksessä valmistuneiden tietojen tallentamisesta rekistereihin.

Ajankohtaiset vaiheet

Selvitystyö on käynnistynyt maaliskuun aikana rakennusten omistajille lähetetyillä kirjekyselyillä. Rakennusten tietoja voi ilmoittaa myös verkkokyselyssä, joka on avoinna heinäkuuhun 2023 saakka. Postitetuissa kirjeissä, sekä verkkokyselyssä on tarkemmat ohjeet tietojen ilmoittamisesta. 

Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, jotta voidaan täydentää tai korjata eri rekistereissä olevia puutteita rakennustiedoissa.

Rakennustietojen verkkokysely, tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot löytyvät Hollolan kunnan sivuilta:

https://www.hollola.fi/rakennustietojen-kiinteistoveroselvitys
 

Kyselyjä kohdistetaan rakennusten omistajille mm. rekisteri- ja kartta-aineistojen perusteella. Kyselyjen vastausten perusteella tarvittaviin kohteisiin tehdään lisäksi mittauskäyntejä. Mittauskäyntejä tehdään ajalla elokuu 2022 – kesäkuu 2023. Rakennukset mitataan ulkomitoin, mittauskäynneillä ei mennä rakennusten sisätiloihin. Mittauksia suorittavilla henkilöillä on esillä kuvallinen henkilökortti.

Selvitystyön tarkoitus

Kaikkien rakennusten tietoja tallennetaan rakennus- ja huoneistorekisteriin, joka on osa väestötietojärjestelmää. Sieltä tiedot välittyvät mm. kiinteistöverotuksen lähtötiedoiksi, sekä moneen muuhun käyttöön.

Rakennusten tiedoissa on yleisesti havaittu puutteita, jotka vaikeuttavat tietojen hyödyntämistä, ja voivat aiheuttaa mm. kiinteistöverotuksessa virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin perustuvaa verotusta.

Käynnissä oleva selvitystyö on jatkoa aiempien vuosien selvitystyölle. Hollolassa on tehty edellisinä vuosina mm. yritysalueiden rakennusten selvitystä, sekä vuonna 2020 alueellinen selvitysprojekti Herralan seudulla. Rakennusten omistajien tasapuolisen kohtelun kannalta selvitystyö toteutetaan nyt koko kunnan alueella.

Riippumatta kunnan tekemästä selvitystyöstä, kiinteistöverolain 16 § mukaan verovelvollisella on velvollisuus ilmoittaa kiinteistöverotuksensa tiedoissa ilmenevistä virheistä Verohallinnolle Omavero-palvelun kautta, kiinteistöverotusta koskevien ohjeiden mukaisesti.

Rakennusvalvonta

Julkaistu: 30.05.2022 10.01