Rakennusvalvonnan katselmukset

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Katselmuksen varaa vastaava työnjohtaja.