Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee sen kohteen, jolle kiinteistö- ja mittausyksikkö suorittaa rakennusvalvontamittaukset.

Rakennuspaikalle merkitään korkeusasema ja rakennusvalvonnan hyväksymien suunnitelmien mukainen rakennuksen sijainti. Rakennusvaiheessa suoritetaan rakennuksen sijainnin katselmointi.

Asemakaava-alueilla rakennusvalvontamittauksista vastaa kartta- ja mittauspalvelut. Muilla alueilla rakennuksen sijainnin varmistavat rakennustarkastajat.

Rakennushankkeella on oltava hyväksytty, voimassaoleva rakennuslupa.

Palvelu on maksullinen.