Rakentajan sähköinen asiointi alkaa 1.1.2018

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Rakennustyömaa

Rakennusluvat ja asiointi sujuvat nyt myös sähköisesti Hollolassa     
 

Rakennusvalvonta ottaa 1.1.2018 käyttöön uuden sähköisen asiointipalvelun rakentamiseen liittyvien lupien hakemiseen ja käsittelyyn koko rakennusaikaisessa toiminnassa. Rakentamisen lupien hakeminen on nyt aikaisempaa vaivattomampaa.

Rakennusluvan lisäksi toimenpide, purkaminen, maisematyö tai ilmoitusasiat sähköisenä
 

Rakentaja tai hänen edustajansa voi hakea rakennusluvan lisäksi muitakin rakentamiseen liittyviä lupia mm. toimenpide-, purkamis-, maisematyölupia sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi. Asiointipalvelulla voi hoitaa rakentamiseen liittyvät luvat aiempaa vaivattomammin ympärivuorokautisesti. Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi on kehittämisen seurauksena laajasti käytössä Suomen kunnissa ja myös Hollola kehittää lupa-asiointiaan sähköiseksi. 

Palvelu ohjaa hakijaa
 

Palvelu ohjaa luvanhakijaa hakemuksen täytössä ja hakee tarpeelliset kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä olemassa olevien rakennusten tiedot suoraan tietokannasta. Myös kiinteistön omistajatiedot ja naapurikiinteistöjen omistajatiedot naapureille tiedottamista varten saadaan suoraan tietokannasta.

Pääpiirustukset edelleen paperisina rakennusvalvontaan
 

Sähköinen lupahakemus ei kokonaan korvaa käyntejä rakennusvalvonnassa, koska hankkeen pääpiirustukset on toimitettava paperisina rakennusvalvontaan kahtena sarjana niiden leimaamisen ja arkistoimisen takia. Muut liitteet voi lähettää sähköisenä.

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat (rakenne- ja LVI-suunnitelmat) toimitetaan rakennusvalvontaan sähköisen asiointipalvelun kautta luvan myöntämisen jälkeen. 

Asiointiosoitteet
 

Sähköiseen asiointipalveluun pääsee asiointipalvelu Trimblen ePermit-järjestelmässä osoitteessa https://kartta.lahti.fi/ePermitHollola/

Sähköinen asiointi toimii toistaiseksi parhaiten Chrome, Mozilla ja Explorer 10 -selaimilla. Palveluun kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla suomi.fi -palvelun kautta esimerkiksi pankkitunnuksilla, jonka jälkeen luodaan käyttäjätunnus ja salasana. Tämän jälkeen palveluun kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätilin luominen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.

Ohje nimeämiseen

Sähköisesti jätettävien piirustusten nimeämiseen ohje löytyy täältä.

(Ohje pääpiirustus- ja erityissuunnitelmatiedostojen nimeämiseen sähköisessä lupa-asiointipalvelussa).

https://www.hollola.fi/library/files/5a3a599bc9105893df000a54/Nimeamisohje-sahkoisille-piirustuksille.pdf

Lisätietoja                           

rakennustarkastaja Timo Rekola, puh 044 780 1465 tai https://www.hollola.fi/rakennusvalvonnan-infosivu

 

Julkaistu: 28.12.2017 15.57