Rakentamisen aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Aloituskokous suoritetaan hankkeesta riippuen työmaalla tai toimistolla.

Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa laissa säädetyn rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteutuminen. Vastaava työnjohtaja varaa ajan rakennusvalvonnasta.

Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen pohjakatselmusta. Kokouksessa käydään läpi rakennusluvan ehdot, keskeiset suunnitteluun ja itse rakentamiseen liittyvät kysymykset sekä sovitaan valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot sekä menettelytavat.

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennustarkastajan lisäksi ainakin rakennuttaja, vastaava työnjohtaja sekä pääsuunnittelija. Tarpeen mukaan aloituskokouksessa tulee olla läsnä myös erityisalojen työnjohtajia ja suunnittelijoita sekä urakoitsijan edustaja.

Aloituskokouspöytäkirja on luvan liitteenä tai sen voi tulostaa rakennusvalvonnan www-lomakkeista. Etusivun tiedot tulee täyttää valmiiksi ennen kokousta.