Rakentamisilmoitus Verohallinnolle

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä.

Tiedot on annettava ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönottoa ja lopputarkastusta. Lomake näytetään kokonaisuudessaan (kaikki sivut).

Rakentamisilmoitus tehdään vain rakennusluvan alaisista töistä 1.7.2014 alkaen. Ei toimenpide- ja purkamisluvista. Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä, jos itse olet tilaaja. Rakennuskohteesta riittää vain yksi ilmoitus, jos rakentajia on useita.
Rakentamisilmoitus tehdään vain rakennusluvan alaisista töistä, ei toimenpide- ja purkamisluvista. Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä, jos itse olet tilaaja. Rakennuskohteesta riittää vain yksi ilmoitus, jos rakentajia on useita.

Tehdystä työstä on ilmoitettava työn suorittajat ja suoritukset. Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet rakennustyötä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu.
Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa.

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus lähetetään ilman erillistä pyyntöä. Ilmoita tiedot hyvissä ajoin, jotta ehdit saada todistuksen ennen käyttöönottoa/loppu-katselmusta. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönotossa/ loppukatselmuksessa.

Jos tarkastukset pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta. Sinun ei kuitenkaan tarvitse antaa uudestaan jo ilmoittamiasi tietoja, vaan ilmoitat ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät tiedot.

Rakennustarkastaja ilmoittaa Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty. Velvollisuuden rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.