Rakentamisilmoitus Verohallinnolle

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä.

*****

Verohallinnon lähettämät pyynnöt rakentamisilmoituksista Herralan alueella 

Vuoden 2020 aikana Herralan seudulla tehtiin rakennustietojen selvitystä, jonka perusteella rekistereistä puuttuneiden eri ikäisten rakennusten tietoja lisättiin rakennus- ja huoneistorekisteriin. Rakennuksille merkittiin myös alkuperäinen valmistumisvuosi selvityksessä saatujen tietojen perusteella. 

Verohallinto on nyt alkuvuoden aikana lähettänyt kirjeinä näiden rakennusten omistajille pyyntöjä rakentamisilmoitusten tekemiseen verohallinnolle.

Kirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti tietoja voi ilmoittaa joko verohallinnon asiointipalvelussa (Omavero.fi) tai lomakkeella. 

Rakennuksen omistajat voivat vastata pyyntöön ilmoittamalla rakennuksen todellisen valmistumisajankohdan ja tiedon, että kiinteistöllä ei ole suoritettu uusia rakennustöitä, vaan kyse on vanhan rakennuksen tietojen lisäämisestä rekistereihin.

*****

Tiedot on annettava ennen rakennustarkastajan tekemää käyttöönottoa ja lopputarkastusta. Lomake näytetään kokonaisuudessaan (kaikki sivut).

Rakentamisilmoitus tehdään vain rakennusluvan alaisista töistä 1.7.2014 alkaen. Ei toimenpide- ja purkamisluvista. Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä, jos itse olet tilaaja. Rakennuskohteesta riittää vain yksi ilmoitus, jos rakentajia on useita.

Tehdystä työstä on ilmoitettava työn suorittajat ja suoritukset. Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet rakennustyötä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu.
Jos kotitalous on itse palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja työntekijöille maksetuista palkoista. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa.

Rakentamisilmoitus tehdään 8.11.2019 alkaen OmaVerossa. Velvollisuuden rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.