Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa, ranta-asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös. Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella.

Maanomistaja voi hakea ranta-asemakaavan laatimista omille mailleen. Kunta hoitaa hallinnollisen prosessin ja maanomistaja hankkii itse kaavan laatijan. Ranta-asemakaavat laaditaan maanomistajien toimesta ja kustannuksella, mutta kunta huolehtii prosessin viranomaistoiminnasta ja päätöskäsittelyistä.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantojen maankäyttöä siten, että siinä otetaan rakentamisen lisäksi huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kunta antaa ohjeet niille, jotka haluavat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen.