Rantatien asemakaavamuutos Pyhäniemen kartanon kohdalla

Kaavan numero 20-260

Kaavamuutosalue sijaitsee Pyhäniemen (20) kunnanosassa. Kaava-alue käsittää Kotomäentien ja Ritanraitin välisen osuuden Rantatiestä sekä Rantatien pohjoispuolella tiehen rajautuvat kiinteistöt. Etelässä kaava-alue rajautuu Pyhäniemen kartanon puutarhaan.

Kaavalla pyritään toteuttamaan Maakunta- ja strategisen yleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarpeita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Rantatien katualueen rajaus laaditun katusuunnitelman mukaisena niin, että Rantatien pohjoispuolelle on mahdollista toteuttaa kevyen liikenteen väylä.

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 16.10.2018 §89

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) nähtävillä  25.10.-23.11.2018

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunitelma

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 18.12.2018 §100

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 10.1.- 8.2.2019.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Nyt: Hyväksytty ja lainvoimainen

Elinvoimavaliokunta 19.2.2019 § 11

Lainvoimaiseksi 1.7.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Hyväksytty asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet