Rantatien parantaminen, Kukonkangas ja kaavoitusohjelma 2019 elinvoimavaliokunnassa 18.12.2018

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Vaikuttajapäivä

Elinvoimavaliokunta käsittelee vuoden viimeisessä kokouksessaan myös vaikuttajapäivän aloitteita.

Esityslista elinvoimavaliokunnan 18.12. kokouksesta luettavissa täällä.

Rantatien kevyen liikenteen väylä halutaan nopeasti toteutukseen.

Maantien 2956 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kirkkotie - Pyhäniementie, tiesuunnitelma

Ely-keskus on pyytänyt lausuntoa suunnitelmasta rakentaa kevyen liikenteen väylä Kirkkotien ja Pyhäniementien väliselle osuudelle. Hollola korostaa lausunnossaan kevyen liikenteen väylän tärkeyttä ja toivoo hankkeen mahdollisimman nopeaa toteutusta. Kunta on varautunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin korkeintaan 50 prosentin osuudella. Tiesuunnitelmasta on myös jätetty kaksi muistutusta, jotka valiokunta käsittelee.

Rantatien asemakaavan muutos Pyhäniemen kartanon kohdalla - vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos koskee kolmea kiinteistöä, joiden osalta suunniteltu kaavamuutos ulottuu korttelialueelle. Muutos on osa Rantatien parantamishanketta, jonka tavoitteena on varustaa tie kevyen liikenteen väylällä.

Kukonkaan asuinalueen asemakaava
Kukonkankaan uuden asuinalueen asemakaava ja sen muutosta esitetään hyväksyttäväksi edelleen kunnanhallitukselle. Tässä esityksessä luettavissa selvitys asuinalueen energiavaihtoehdoista. Lopullisesti asemakaavasta päättää valtuusto.

Kaavoitusohjelma esittelee tulevat työt
Kaavoitusohjelma 2019 esittelee tulevan vuoden töitä, joista osa on jo vireillä. Ohjelmassa kerrotaan alueen yleiskuvaus, kaavoituksen tavoitteet sekä arvioidaan alueen toteuttaminen että suhteutetaan työ strategiseen yleiskaavaan ja kuntastrategiaan. Tiedot vuosien 2020-2023 hankkeista ovat hyvin alustavia. Mikäli elinvoimavaliokunta hyväksyy kaavoitusohjelman, se siirtyy kunnanhallituksen tarkasteluun, ja asiasta päättää lopullisesti valtuusto. 

Patiokallion kallioleikkaukset vaativat lisätilaa tieltä

Lahden eteläistä kehätietä esitetään laajennettavaksi noin 10 metriä molemmin puolin Patiokallion kallioleikkauksen kohdalla. Kallioleikkauksen louhinnan yhteydessä on havaittu kallio rikkonaiseksi ja ruhjeiseksi, jonka takia tiealuetta halutaan laajentaa laadukkaaksi ja turvalliseksi. 

Hopeasompa ja nuorten ja lasten aloitteet

Elinvoimavaliokunta käsittelee myös lokakuussa tehtyjä ysiluokkalaisten ja lapsiparlamentin aloitteita ja päättää Hollolan Urheilijat -46:n avustushakemuksesta maastohiihdon nuorten Hopeasompa-kisasta. 

Julkaistu: 17.12.2018 12.30