Rudus Oy:n hakemus lumenkaatopaikan sulamisvesien johtamiseksi ojaan

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus päätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 30 myöntänyt Rudus Oy:lle vesilain (587/2011) 5. luvun 9 § ja 14 §:n mukaisen luvan veden johtamiseksi toisen ojaan. Lupa on myönnetty lumenkaatopaikan sulamisvesien johtamiseksi kiinteistöjen 98-435-16-36 (Peltola), 98-435-28-2 (Jokirinteenmetsä) sekä 98-435-12-75 (Luhdanranta)  alueella kulkevaan ojaan.

Päätöksen antopäivä on 23.5.2017. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 23.5.-22.6.2017 välisenä aikana.

Päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valituskirjelmä liitteineen tulee osoittaa Vaasan hallinto-oikeudelle, mutta se on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle osoitteeseen Hollolan kunta, valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola tai kirjaamo@hollola.fi. Muutosta päätökseen voivat hakea asianosaiset sekä vesilain 15 luvun 2 §.ssä mainitut tahot.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 22.6.2017.

Hollolassa 18.5.2017

Valvontajaosto

Julkaistu: 22.05.2017 00.01