Ruokapalvelut

Ruokapalvelu valmistaa aterioita koulujen, päiväkotien ja terveyspalvelujen asiakkaille ja henkilökunnalle.

Toimintamme on lakisääteistä tukipalvelutoimintaa elinvoiman pavelualueen alaisuudessa.

Tavoitteenamme on tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti valmistettua ravitsevaa, monipuolista ja maukasta perusruokaa ottaen huomioon ravitsemissuositukset ja erityisruokavaliot. Kohderyhmämme ovat päiväkotien, koulujen, vanhuspalvelun, vammaispalvelun, sairaanhoidon piiriin kuuluvat asiakkaat ja henkilökunta.

Keittiöt

Koulurinteen aluekeittiö: eteläinen alue (Nostava, Herrala, Hälvälä, Hiekkalinna, Satulinna, Kankaan koulu ja päiväkoti, Salpakankaan koulu, Salpakankaan päiväkoti ja Punavuokko)
Tiilikankaan aluekeittiö: pohjoinen alue (Soramäki, Pyhäniemi koulu ja päiväkoti)
Hämeenkosken koulun keittiö: koulu- ja päiväkoti, palveluasumisyksikkö Koivukoto ja kotiateriapalvelut
Keskustan keittiö valmistuskeittiö: pohjoinen alue (yläkoulu)

Ulkopuolinen toimija Fazer Oy vastaa seuraavista toiminnoista: Vesikansan alue (Paimela, Kalliola, Kukkila) ja kotiateriapalveluiden ruuanvalmistus. Ulkopuolisen toiminnan valvonta kuuluu kunnan palvelupäällikölle. Ruokapalvelun yhteystiedot sivun oikeassa reunassa.

Koulujen ja päiväkotien palvelukeittiöissä tapahtuu aterioiden osavalmistusta mm. perunoiden, riisin, pastan ym. lisäkkeiden kypsennys.

Oiva-valvontajärjestelmä

Toimintamme on vastuullista ja läpinäkyvää myös hygienian osalta.

Oiva on Eviran valvontajärjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan verkossa sähköisinä Oiva – raportteina. Raporteissa arvioidaan hymynaamoilla yrityksen elintarviketurvallisuutta. Oivan hymyillessä asiat ovat kuluttajan kannalta kunnossa. Toimintaamme tältä osin voi seurata netissä Oiva-raportteina (linkki palveluun sivun oikeassa reunassa) sekä paperisena tulosteena ruokailutilojen yhteydessä.

Tehtävämme on kouluruokailun osalta olla mukana uusissa opetussuunnitelman perusteissa, jotka tulevat voimaan vuonna 2016. Lue lisää kouluruokailusta Opetushallituksen sivuilta sivun oikean reunan linkin kautta.

Lue lisää kouluruokailusta Opetushallituksen sivuilta.