Ruoppaus ja niitto

Koneellisesti suoritettavasta
- vesistön ruoppauksesta,
- ruoppausmassojen läjityksestä,
- rannan täyttämisestä ja
- vesikasvien niitosta
on vähintään kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista ilmoitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

Kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, on kyseessä luvanvarainen vesitaloushanke, johon lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI).

Ruoppausta suunniteltaessa kannattaa tarkistaa kohteen kaavamääräykset sekä selvittää alueen mahdolliset luonnonsuojelualueet.

Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoituslomake

Ympäristö.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Katso yhteystiedot

Aluehallintovirasto, ympäristöluvat

Katso lisätietoja Avin sivulta

Ympäristö.fi - Ruoppaus

Katso ympäristö.fi