Ruskorinteen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavan numero 098 23-268

Kaavoitettava alue sijaitsee Kukkilassa Toisenmäentien varressa liittyen Norolantien ja Perähaanpolun omakotiasutukseen.
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle toteutettava palveluasumisen kokonaisuus.

                     

Aloitusvaihe

Ruskorinteen asemakaavan vireilletulo

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 20.1. – 18.2.2021.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

20.1.2021

Asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.4. – 27.5.2021.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta ja -määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liite, OAS

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 12.10.2021 §99

Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 21.10. -19.11.2021 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

20.10.2021
Elinvoimavaliokunta

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta ja -määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet OAS ja luontoselvitys

Nyt:Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto 2.5.2022 §4

Hollolan valtuusto on hyväksynyt 2.5.2022 Kukkilan (23) kunnanosan tilaa 98-414-1-28 ja osaa tilasta 98-414-2-423 sekä lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaavalla muodostuu Kukkilan (23) kunnanosan kortteli 74, lähivirkistysalue ja katualuetta.

Päätökseen voi MRL 188 §:n mukaisesti hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

5.5.2022
Kunnanhallitus

Asiakirjat (pdf):

Kaavakartta ja -määräykset

Selostus

 Liite 1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

 Liite 2, luontoselvitys

 Liite 3, pohjatutkimus ja perustamistapalausunto

 Liite 4, täyttötarkastelu

 Liite 5, valmisteluvaiheen vastineet

 Liite 6, ehdotusvaiheen vastineet

 Liite 7, seurantalomake