RYXON- eli ryhmäytyspäivä

Kategoria:
Takaisin

Salpakankaan yhtenäiskoulun ja Hollolan yläasteen 7-luokilla toteutetaan 19.8.-5.9. välisenä aikana ryhmäytys- eli RYXON-päivä.
Ohjaajina toimivat Hollolan kunnan vapaa-aikapalvelujen nuoriso-ohjaajat ja erityisnuorisotyöntekijä, Evl.srk. nuoriso-ohjaajat, koulujen kuraattorit ja tukioppilaat yhteistyössä luokanvalvojien kanssa.

Ryxonissahan on kyse siitä, että uudet ja toisilleen vieraat oppilaat pääsevät nopeasti ja joustavasti aloittamaan lukuvuoden.  Päivän tarkoituksena on poistaa jännitystä ja epäluuloja, oppia tuntemaan toisiaan, rakentamaan positiivista ilmapiiriä, hyväksyntää ja luottamusta toisia kohtaan. 

Hyvin toimiva ja työskentelevä ryhmä toimii kuin urheilujoukkue, jossa jokaisen pelaajan rooli on tärkeä, eikä joukkue menesty ilman kaikkien panosta.  Toimivassa ja turvallisessa ryhmässä toteutuu ryhmän jäsenten psyykkinen ja fyysinen turvallisuus.  Turvallisessa ryhmässä luottamus, hyväksyntä, avoimuus, tuen antaminen ja sitoutuminen ovat avainsanoja.

Päivien kesto on noin klo 9-14.30. 

7-luokkalaisia on kaiken kaikkiaan noin 230. 

Ryxon-päivät toteutetaan Salpakankaan koulun lähimaastossa (sateen sattuessa koulun sisätiloissa).  Ohjelma koostuu ryhmäytymisen teoriatunnista ja erilaisista peleistä, leikeistä ja yhteistoiminnallisista rasteista. 

Kyse on siis mukavasta, aktiivisesta ja yhteistoiminnallisesta päivästä.

Julkaistu: 23.08.2016 07.48