”Saan halata ystäviä täällä, se on kivaa” – varhaiskasvatuksen seudullinen arviointi

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin

Kunnallisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn yhteenveto ja Hollolan tulokset.

Päiväkoti

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset varhaiskasvatuksen järjestäjät sekä Iitin kunta toteuttivat yhdessä varhaiskasvatuksen arviointikyselyn 3-5-vuotiaille lapsille, huoltajille ja varhaiskasvatushenkilöstölle. Arviointikyselyn tuloksista keskeisenä nousee varhaiskasvatuspaikkojen turvallinen ja välittävä ilmapiiri.

Seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn tulosten yhteenvedon mukaan varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia Päijät-Hämeessä ovat varhaiskasvatuspaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin lapset, huoltajat kuin henkilöstökin haluaisivat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään ja omaa toimintaympäristöään koskeviin asioihin.

Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen.

Henkilöstön vastausten mukaan moniammatillinen yhteistyö lasten yksilölliseksi tukemiseksi ja auttamiseksi toimii hyvin ja myös huoltajien mukaan lapsilla on mahdollisuus saada tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lasten mielestä aikuiset ovat mukavia ja auttavat, kun apua tarvitsee. Kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikkuminen ja leikki ovat tärkeä osa lasten päivää. Nämä asiat korostuvat myös varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Arviointikyselyyn saatiin 5 390 vastausta - Hollolassa vastauksia 683


Kysely toteutettiin seudullisesti tammi-helmikuussa. Arviointikyselyyn osallistui kaikkiaan 5 390 vastaajaa, joista 2 462 iältään 3 – 5 -vuotiasta lasta, 1 872 huoltajaa ja 1 056 oli opetus- ja hoitohenkilöstöön kuuluvaa. Hollolassa vastaajia oli 219 huoltajaa, 133 työntekijää ja 331 lasta.

Arvioinnin avulla tuotetaan arviointitietoa kuntien varhaiskasvatuspalvelujen kehittämistyön tueksi. Tarkoituksena on varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen sekä tiedon tuottaminen poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Hollolassa tulokset ovat yhtenevät Päijät-Hämeen muiden kuntien tulosten kanssa.
Omana kehittämiskohteena Hollolan varhaiskasvatuksessa halutaan kiinnittää huomiota lasten vertaissuhteisiin ja kiusaamisen nollatoleranssiin – jokaiselle lapselle halutaan taata psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus varhaiskasvatuspäivän aikana.

Eri vastaajaryhmien vastausten perusteella Hollolan varhaiskasvatuksen kouluarvosanaksi muotoutui 8½.  

Lisätietoja: Koko Päijät-Hämeen maakunnan osalta kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson puh. 050 398 5751

Hollolan kunnan osalta palvelupäällikkö Päivi Laattala, Hollola puh. 044 7801 374

 

Julkaistu: 10.05.2019 10.20