Sähköisen asioinnin info

Digitalisaatio
Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä.

Digitalisaatio luo omalta osaltaan puitteet muutosten onnistumiselle. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

Käytännössä digitalisaatio tuo kansalaiset ja yritykset  julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. Seniorien hyvinvointia voidaan parantaa älykkäillä terveyspalveluilla, lapset voivat oppia historiaa ja maantiedettä virtuaaliympäristöissä ja oman auton omistamisen tarve voi poistua, kun julkisen liikenteen palvelut pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaisesti.

Jokaisella meistä on erilaiset tarpeet eri elämäntilanteissa. Esikoisen syntymä luo tarpeen lapsiperheen palveluille, työtön haluaa onnistua työmarkkinoilla, ja eläkeläinen haluaa pitää itsensä virkeänä ja hyvinvoivana. Digitalisaatiossa luodaan entistä paremmat ja luotettavammat palveluketjut hyvää elämää  ja eri elämäntilanteita varten. Se auttaa huolehtimaan meidän kaikkien hyvinvoinnista ja menestymisestä, ja toimii viime kädessä eräänlaisena muutosturvana.

Suomi on jo nyt yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa. Meillä suomalaisilla on myös tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen. Menestymisen edellytykset digitalisaatiossa ovat siis mitä mainioimmat. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä, että asiakas on palvelukehityksen keskiössä. Silloin muotoilemme yhteiskuntaamme aidosti meitä itseämme varten.

Pitkäjänteistä kehitystä

Suomi kuuluu digitalisaation ja sähköisen hallinnon edelläkävijämaihin. Kehitystyötä tehdään siis edistyneistä asetelmista.

Useissa hankkeissa on tehty ja tehdään edelleen merkittävää pohjatyötä.

Esimerkki käynnissä olevasta hankkeesta

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma, KaPA 2014–2017

Esimerkkejä päättyneistä hankkeista

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe), 2009–2015

Avoimen tiedon ohjelma, 2013–2015

Linkit:

Esimerkki käynnissä olevasta hankkeesta

Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma, KaPA 2014–2017

Esimerkkejä päättyneistä hankkeista

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe), 2009–2015

Avoimen tiedon ohjelma, 2013–2015