Salpakankaan koulun takuukorjaukset kesällä 2016

Kategoria:
Takaisin

Salpakankaan koululla on tehty urakoiden takuutöihin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia B- ja C-osalla rakennusta.

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että yhden luokan kumimaton alla, liima-aineessa, on todettu alkaneen kemiallinen reaktio.  Siitä voisi olla haittaa luokan sisäilmalle myöhemmin, kun reaktio kiihtyy ja sisäilmaan pääsee enemmän kaasumaisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat ärsytysoireita. Luokkahuoneen kumimatto vaihdetaan keraamiseen laattaan kesäaikana.

Vaikka muissa tiloissa tutkimuksissa ei ole havaittu liima-aineiden kemiallisen reaktion käynnistymistä, vaihdetaan lattiamateriaali asennusvirheiden takia tai ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä yhteensä yhdeksässä tilassa B- ja C-osalla.

Tehdyt korjaukset:

  • Alapohjan tiivistyksistä osa on tehty
  • Ilmanvaihdon kaikki laitteet on tarkastettu ja osa korjattu
  • Ilmanvaihtoa on tehostettu
  • Putkiläpimenojen tiivistyskorjauksista on osa tehty

Kesän aikana tehdään seuraavat takuukorjaukset:

  • C-osan radontiivistyksen korjaus
  • Putkiläpimenojen tiivistyspuutteiden korjaus C- ja B-osalla
  • Kumimattojen kosteus- ja asennusvirheiden korjaukset 9:ssä tilassa
  • Muiden havaittujen rakennusvirheiden korjaukset
  • Vikaantuneiden ilmansäätölaitteiden uusinta (7 vikaantunut/175 kunnossa)

Korjaukset tehdään koululaisten lomien aikana siten, että niillä ei ole vaikutusta koulun tai päiväkodin toimintaan. Osa korjauksista tehdään vasta syys- ja/tai joululoman aikana.  Sisäilmatilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Salpakankaan koulun sisäilmatyöryhmä on käsitellyt kesän korjauksia 23.5.2016.

Lisätietoja tutkimuksista ja korjauksista saa tilakeskuspäällikkö Tuomo Vesikolta tai Juha Sipilältä.

Toimitilainsinööri Juha Sipilä, juha.sipial(a)hollola.fi 044-780 1462
Tilakeskuspäällikkö Tuomo Vesikko, tuomo.vesikko(a)hollola.fi 044-780 1440

Julkaistu: 27.05.2016 07.53