Salpakankaan koulun ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavan numero 098 06-273

Suunnittelualue sijaitsee Koulurinteentien eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Salpakankaan koulu, Kankaan koulu ja Salpakankaan päiväkoti, Koulurinteentien varressa olevat kunnan vuokrarivitalot sekä koulun eteläpuolelle sijoittuva laaja virkistysalue ja Salpakankaan sähköasema. Suunnittelualueesta suurin osa on virkistysaluetta, joka on osa kuntakeskuksen viher- ja virkistysverkostoa.

Tavoitteena on tiivistää yhdyskuntarakennetta. Salpakankaan koulun tontin rakennusoikeus päivitetään vastaamaan poikkeamispäätöksillä toteutunutta tilannetta sekä osoitetaan yhteydet kevyelle liikenteelle. Koulurinteentien ja Vanhatalontien kulmaukseen rivitalojen paikalle tavoitteena on osoittaa tiiviimpää asuinrakentamista mahdollistamalla alueelle kerrostalorakentaminen. Hirvikalliontien varteen Kallioimarteen pohjoispuolelle tutkitaan mahdollisuutta pienelle asuinalueen laajennukselle. Koulun eteläpuolen virkistysalue on tavoitteena asemakaavoittaa virkistyskäyttöön huomioiden alueella olevat ulkoilutarpeet sekä sähköasema sähkölinjoineen.

Nyt.Aloitusvaihe

Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 2.6. – 1.7.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.
Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi. 

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

1.6.2022
Kehitys- ja kaavoituspalvelut

Asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen