Salpakankaan viemäriylivuotohanke käynnistyy

Takaisin

Salpakankaan alueella käynnistyy viemäriylivuotojen hanke, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja vähentää viemäriylivuotoja ja haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöön.

 

Hanke on jaettu kolmeen eri osa-alueeseen:

  • Jätevesiviemäreiden pinnankorkeuden IoT-seurantalaiteiden hankinta ja asennus kriittisimmille Salpakankaan herkkien kohteiden viemärikaivoihin
  • Kiinteistöjen hule- ja jätevesien johtamisjärjestelyjen selvittäminen viemäritutkimuksin
  • Ympäristöriskianalyysin ja -selvityksen laatiminen siihen sisältyvine tutkimuksineen (esim. pohjavesi-, hulevesi-, vesistö- ja maaperänäytteenotot) 

Salpakankaan viemäriylivuotohankkeen tavoitteena on uusien menetelmien hyödyntäminen ja organisaatioiden välisten yhteistyömuotojen kehittäminen viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyssä, ylivuotopaikkojen kartoituksessa ja sekä ympäristövahinkojen minimoinnissa.

Hanke on käynnistynyt eri osa-alueiden kilpailutuksella ja konkreettisesti kesän ja syksyn 2022 aikana tehtävillä viemäritutkimuksilla sekä laiteasennuksilla. Viemäriylivuotohankkeen raportti ympäristöriskianalyyseineen valmistuu 15.8.2023 mennessä.  

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitusta 78 200 euroa. 

Lisätietoja: vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson etunimi.sukunimi@hollola.fi

Julkaistu: 08.06.2022 16.46