Salpakankaantie 4

Asemakaava numero 12-250

Asemakaavan muutos koskee Hollolan kuntakeskuksessa Salpakankaantien ja valtatien 12 väliin sijoittuvaa kiinteistöä 98-435-7-862. Kiinteistöllä sijaitsi koulu- ja päiväkotikäytössä ollut rakennus.

Tavoitteena on mahdollistaa Salpakankaantien varresta puretun koulun ja päiväkodin tontille asunto- ja palvelurakentamista.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 28.5.-26.6.2015

 

Asiakirjat (pdf):

OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 29.10.-27.11.2015

 

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavaluonnos

Asemakaavaselostus

Havainnemateriaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 3.3.-1.4.2016.

 

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotuksen selostus

Selostuksen liitteet

Nyt:Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 17.5.2016 §62

Kunnanhallitus 30.6.2016 §123

Kunnanvaltuusto 13.6.2016 §45

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus hyväksymisestä

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen asemakaavamuutos

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet