Salpakierto aloittaa pian muovipakkausastioiden toimitukset taloyhtiöille - energiajätteen keräysvelvoite päättyy elokuun alussa isoilla kiinteistöillä

Takaisin

Salpakierto aloittaa kesäkuun alkupuolella muovipakkauksille tarkoitettujen jäteastioiden toimitukset toimialueensa asuinkiinteistöille, joilla alkaa elokuun alusta muovipakkausten erilliskeräys ja lajittelu. Muovipakkausten keräys alkaa uutena lähes kaikilla vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä kaikissa toimialueen taajamissa. Samassa yhteydessä päättyy energiajätteen keräysvelvoite näiltä kiinteistöiltä. Muovipakkaukset lajitellaan jatkossa energiajäteastian sijasta muovipakkauksille tarkoitettuun jäteastiaan. 

-Osassa toimialueen isommista kiinteistöistä saattaa muovipakkausten keräys jo olla ollut vapaaehtoisesti käytössä, mutta valtaosalla se alkaa nyt meidän jätekuljetusten käynnistyessä alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti, kertoo Salpakierto Oy:n logistiikkainsinööri Matti Jussila.

-Olemme kartoittaneet alueemme asuinkiinteistöt ja kilpailuttaneet jätekuljetukset ja nyt toimitamme astiat automaattisesti kaikille niille kiinteistöille, joilla ei niitä vielä ole.

-Jos kiinteistöllä on omat energiajäteastiat, jotka halutaan nyt hyödyntää muovipakkausten keräykseen, toivomme siitä ilmoitettavan asiakaspalveluumme mahdollisimman pian, jatkaa Jussila.

-Muistakin taloyhtiön toiveista koskien jäteastioiden bio- tai pakkausjäteastioiden kokoa ja tyhjennysväliä voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

-Taloyhtiöiden tulee myös muistaa itse irtisanoa energiajätteen tyhjennyssopimuksensa päättymään elokuun alusta.

-Kiinteistöt, joita muovipakkausten keräysvelvoite ei koske, voivat halutessaan liittyä mukaan keräykseen vapaaehtoisesti.

Muovipakkausten keräysten alkamista seuraa kartonkipakkausten keräyksen alkaminen lokakuun alusta, metalli- ja lasipakkausten keräyksen alkaminen tammikuussa 2024 ja edelleen biojätteen keräyksen siirtyminen Salpakierron hoitoon maaliskuusta 2024 alkaen.

Taloyhtiöiden kannattaa viimeistään nyt huomioida, että muovipakkausten keräyksen alkaessa 1.8. tulisi jätetilojen lukitusjärjestelmänä olla käytössä jätehuoltomääräyksissä määritelty sähköinen iLOQ S50 -avainjärjestelmä. Jätehuollon avainjärjestelmä on eri asia kuin asukkaiden käytössä oleva muu taloyhtiön lukitusjärjestelmä.

Toimitettavat jäteastiat tarroitetaan jätelajin osoittavalla tarralla

Kiinteistöille toimitettavat jäteastiat tarroitetaan jätelajin osoittavalla kansi- ja kylkitarralla, jossa on käytetty uusia, valtakunnallisesti käyttöönotettavia jätelajien symboleita, piktogrammeja. Myös kiinteistöllä jo mahdollisesti ennestään olevat muovipakkausastiat tai energiajätteen keräyksestä muovipakkausten keräykseen vaihdettavat astiat tarroitetaan uusilla tarroilla.

-Olemme tuottaneet taloyhtiöiden käyttöön asukkaille tarkoitettuja tiedotteita ja rappulappuja, joiden avulla taloyhtiöt voivat tiedottaa asukkaita muutoksista ja täten edesauttaa siirtymän ja lajittelun onnistumista.

-Tiedotteet voi tulostaa maksutta kotisivuiltamme.

Lahden keskusta-alue poikkeaa aikataulullisesti muista alueista

Lahden keskustan alueella kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä siirrytään Salpakierron yhteisiin jätekuljetuksiin bio- ja pakkausjätelajien osalta jo elokuun alusta. Keskusta-alue poikkeaakin täten aikataulultaan muista alueista, joissa Salpakierron jätekuljetuksiin ja bio- ja pakkausjätelajien keräyksiin siirrytään vaiheittain.

-Syynä tähän on se, että keskusta-alueelle tarvitaan muita alueita pienempi jäteauto ahtaiden kulkuväylien vuoksi ja keskustan alue on siksi kilpailutettu erikseen, kertoo Jussila.

-Suurimmalla osalla näitä keskusta-alueen kiinteistöjä on jo käytössä laaja jätelajittelu ja asukas ei muutosta juurikaan huomaa. Korkeintaan näiden taloyhtiöiden asukkaille muutokset näkyvät energiajätteen lajittelun päättymisenä ja muovipakkausten lajittelun alkamisena.

Tulevista muutoksista voi lukea lisää osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus

Lisätietoja antaa:

logistiikkainsinööri Matti Jussila, puh. 050 057 1904

Salpakierto Oy on 9 kunnan omistama osakeyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä omistajakuntiensa alueella. Tehtäviin kuuluvat kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto, käsittely, jäteneuvonta, jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä jätteenkuljetus kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta. Yhtiö on osa Lahden kaupunkikonsernia.

 

Julkaistu: 06.06.2023 08.00