Selviytymisen edistäminen

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa, vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen niin, että julkiset tilat soveltuvat ikäihmisille, vammaisille ja sairaille.

Palveluja vammaisille

Toimintakyvyn ylläpitäminen 

Iän myötä monet elimistön toiminnot vähitellen heikkenevät. Muutokset vaikuttavat toimintakykyyn. Myös monet sairaudet voivat heikentää toimintakyvyn eri osa-alueita: käveleminen tai portaiden nousu voi vaikeutua polvivaivojen vuoksi, muistin ja näön heikkeneminen saattaa hankaloittaa kaupassa asiointia. 

Hyvä toimintakyky mahdollistaa itsenäisemmän elämän ja luo edellytyksiä osallistua harrastuksiin ja muihin itselle merkityksellisiin toimintoihin. Tarpeenmukaiset palvelut ja sopiva elinympäristö tukevat toimintakyvyltään heikentyneen iäkkään hyvinvointia ja osallisuutta. Hyvän toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen on tärkeää, koska yhteiskuntamme sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ja hyvinvointi nojaavat vankasti väestön toimintakykyisyyteen, myös iäkkäiden ihmisten kotona selviytymiseen sekä ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamiseen.

Väestön ikääntymisen myötä toimintarajoitteisia ja apua tarvitsevia henkilöitä on entistä enemmän. Samalla heistä huolehtivien työikäisten määrä vähenee. Väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vaatiikin pontevia toimia, ja talkoisiin tarvitaan mukaan laaja joukko toimijoita yhteiskunnan eri sektoreilta aina yhdyskuntasuunnittelusta ja palvelujärjestelmän kehittäjistä vapaaehtoisjärjestöjen toimijoihin.

Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa ja sitä voidaan parantaa myös iäkkäänä. Liikuntakykyä ja muistaa voi vaalia ja kehittää terveellisillä elintavoilla, esimerkiksi

  • syömällä monipuolisesti
  • käyttämällä kehoa ja mieltä aktiivisesti ja monipuolisesti
  • osallistumalla ja tapaamalla ihmisiä
  • välttämällä ylipainoa, tupakointia ja alkoholin käyttöä

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja

Risto Pilvinen 
Hollolan Sotaveteraanit ry 
pilvinen (at) pp.phnet.fi
puh. 0500 807252

Katso jäsenet