Seniorikortteli

01-256

Suunnittelualue sijoittuu Salpakankaalle Terveystien varteen. Kaavoitettava alue rajautuu etelässä Terveystiehen, lännessä Huoltotiehen, idässä uimahalliin ja pohjoispuolella Heinsuon urheilukeskukseen.

Suunnittelualueella sijaitsee terveysasema. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 1,2 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle senioriasumista ja niiden liitännäispalveluita tuottavia kokonaisuuksia.

Seniorikorttelin rakentaminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa asumisen ja siihen liittyvät oheispalvelut sekä 6000-7000 k-m2 rakennusoikeutta 3-4 kerroksessa.

Asemakaavan muutoksella tarkistetaan muun muassa korttelialueen rajausta, käyttötarkoitusta sekä kerroslukua.

Aloitusvaihe

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 1.2.-2.3.2018 välisen ajan.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävillä 24.5.-25.6.2018.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 18.9.2018 §79

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 4.10.-2.11.2018.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-3

Selostuksen liitteet 4-6

Meluselvitysluonnos

Nyt:Hyväksytty

Elinvoimavaliokunta 20.11.2018 §94

Kunnanhallitus        3.12.2018

Kunnanvaltuusto     10.12.2018 §67

Hyväksytyt asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Lainvoimaisuuskuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-3

Selostuksen liitteet 4-6