Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Sijainnin merkintä, korko ja sijaintikatselmus asemakaava-alueilla.

Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka.

Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Asemakaava-alueilla rakennusten paikan merkinnän suorittaa kartta- ja mittauspalvelut.

Muilla alueilla rakennuksen sijainnin varmistavat rakennustarkastajat.

Sijainnin merkinnässä kunnan mittausryhmä merkitsee rakennuksen neljä kulmaa juuripaaluilla.

Samalla tuodaan myös korko tontille (N2000). Korko on mahdollista tilata tontille jo ennen sijainnin merkintääkin.

Rakennusluvan edellyttämä sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta heti rakennuksen perustusten valmistuttua. Rakentamista saa jatkaa vasta, kun katselmuksessa on todettu, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen pääpiirustusten mukaiset.

Tilaa asemakaava-alueilla sijaintikatselmus paikkatietokoordinaattorilta ja asemakaava-alueen rakennustarkastajilta.