Sijaintikatselmus

Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Tontin korkeuden näyttö pyydetään kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema. Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Rakennusluvan edellyttämä sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta heti rakennuksen perustusten valmistuttua. Rakentamista saa jatkaa vasta, kun katselmuksessa on todettu, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen pääpiirustusten mukaiset.

Tilaa asemakaava-alueilla sijaintikatselmus paikkatietokoordinaattorilta ja asemakaava-alueen rakennustarkastajilta.