Sijaintikatselmus

Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema. Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto.

Rakennusluvan edellyttämä sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta heti rakennuksen perustusten valmistuttua. Rakentamista saa jatkaa vasta, kun katselmuksessa on todettu, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen pääpiirustusten mukaiset.

Asemakaava-alueilla sijaintikatselmus tilataan paikkatietokoordinaattorilta.
Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaintikatselmus tilataan rakennustarkastajilta.