Sijoituslupa

Johtojen, rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen yleisille alueille vaatii luvan. Sijoituslupa on maksullinen.

Luvan ehdoissa voidaan edellyttää
- kaivulupaa
- työnaikaisten liikennejärjestelyjen esittämistä kaivulupahakemuksen yhteydessä

Ellei muuta ole sovittu, on luvan saaja velvollinen myöhemmin kunnan sitä vaatiessa siirtämään johdon omalla kustannuksellaan toiseen kunnan osoittamaan paikkaan.

Sijoituslupaa ei tarvita, mikäli kyse on kaapelien sijoittamisesta olemassa oleviin suojaputkiin tai kiinteistöliittymissä, kun katua ei tarvitse alittaa. Samoin johtojen korjaustöille ei tarvitse hakea sijoituslupaa, vaan ainoastaan kaivulupa.

Sijoituslupaa haetaan kirjallisesti ja hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta kohteesta. Lupahakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteella kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteeseen:

Hollolan kunta
Kirjaamo
PL 66
15871 Hollola

Sijoituslupa on maksullinen.