Sinulla on ääni - kuntavaalit 2017 - sivut avattu

Kategoria:
Takaisin

Vuoden 2017 kuntavaalikampanjan teema on ”Sinulla on ääni”. Kampanjalla halutaan korostaa jokaisen yksittäisen äänestysikäisen mahdollisuutta tuoda esiin oma äänensä vaaleissa.

Sinulla on ääni_kuntavaali

- Juuri kuntavaaleissa äänestämisellä on merkitystä, sillä kuntien vastuulla on suurin osa ihmisten arkeen suoraan vaikuttavista asioista, lähtien kaavoituksesta, päivähoidosta ja juoksevasta vedestä. Meille jokaiselle on merkitystä sillä, kenet valitaan luottamushenkilöksi päättämään yhteisistä asioista.

Kuntavaalit.fi aukeaa puoli vuotta ennen vaaleja                              

Yleistietoja äänestämisestä sekä faktaa kuntien tehtävistä ja vaaleista julkaistaan puoli vuotta ennen vaaleja avattavalla kampanjasivustolla. Kampanjasivusto julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Kampanjailme on julkaistu Kuntamarkkinoilla Kuntaliiton osastolla. Kampanjan visuaalisen ilmeen suunnittelusta vastaa mainostoimisto SMOY.

Kuntavaalien sivut on avattu

Julkaistu: 11.10.2016 08.20