Sisäilma ja asumisterveys

Sisäilma on merkittävä ilman epäpuhtauksien altistumislähde Suomessa.

Sisäilmaongelmia aiheuttavat muun muassa:

 • tupakansavu
 • rakennusmateriaaleista vapautuvat haitta-aineet
 • kosteus ja niistä aiheutuvat mikrobihaitat
 • puutteellinen ilmanvaihto
 • asuntojen ylläpidon laiminlyönti tai puutteet
 • radon‎

Radon on huomattava asumiseen liittyvä terveyshaitta Päijät-Hämeen alueella. Uudisrakentamisessa radonin torjunta huomioidaan kaavoituksessa ja rakentamismääräyksissä, mutta radonsaneerattavia asuntoja on vielä runsaasti. Sisäilman radonkysymyksiin, kuten radonin mittaukseen, antaa ohjeita terveydensuojeluinsinöörien lisäksi Säteilyturvakeskus, josta voi tilata myös radon- mittauspurkkeja.

Asunnot

Epäiltäessä asumisolosuhteista aiheutuvan terveyshaittaa asukkaille, terveydensuojeluviranomainen tekee pyynnöstä asuntotarkastuksia. Asunnontarkastuksia ei tehdä kesäasuintoihin tai työpaikoille pois lukien julkiset asiakastilat. Asunnontarkastus perustuu aistinvaraisia havaintoihin ja mittauksiin.

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa, ota yhteyttä

 • aina ensin kiinteistön omistajaan tai isännöitsijään
 • terveydensuojeluviranomaiseen

Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle tai kiinteistönomistajalle tilanteesta riippuen. Terveyshaittaa koskevissa erimielisyyksissä terveydensuojeluviranomainen arvioi tilanteen ja ottaa asian vireille harkintansa mukaan. Terveydensuojeluviranomaisen toiminta on julkista ja vireille otettu asunnontarkastus tekee asiasta julkisen.

Terveydensuojeluviranomainen ei voi tehdä asuntokauppaan tai kosteusvaurioiden korjaamiseen liittyviä kuntotarkastuksia. Näissä asioissa apua saa kosteusalan konsulttiyrityksiltä.

Julkiset ja muut tilat

Terveydensuojeluviranomainen valvoo terveydellisiä olosuhteita säännöllisillä tarkastuksilla muun muassa:

 • päivähoitotiloissa
 • oppilaitoksissa
 • lastenkodeissa
 • hoitolaitoksissa
 • majoitus- ja liikuntatiloissa
 • muissa vastaavissa julkisissa tiloissa

Tarkastuksia tehdään tarvittaessa käyttäjien ja asiakkaiden pyynnöstä. Terveydensuojeluviranomainen osallistuu oman toimialansa asiantuntijana kuntien sisäilmaryhmien toimintaan, jotka ohjaavat julkisten tilojen sisäilmaongelmien selvitystä ja tiedottamista.

Työpaikkojen terveydellisiä olosuhteita ja turvallisuutta valvoo Työsuojeluhallinto.

Asumisterveys

Terveydensuojeluinsinöörit

Hollola, Kärkölä, Orimattila ja Iitti
Mira Ikonen
+358 44 480 1163

Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä
Jari Ahonen
+358 44 480 1135