Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta huolehtii kunnan päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä koulu-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimen järjestämisestä. Valiokunnan tehtävät on määrätty Hollolan kunnan hallintosäännössä.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan oppilasjaosto päättää

  • erityisen tuen antamisesta vastoin huoltajan tahtoa
  • kurinpitorangaistuksena oppilaan erottamisesta määräajaksi (enintään 3 kk).

 

Sivistys ja hyvinvointivaliokunta
PL 66 (Tiilijärventie 7 F)
15871 HOLLOLA
keskus: 03 880 111
kirjaamo(a)hollola.fi

Esittelijä
Kim Strömmer
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
044 780 1480

Pöytäkirjanpitäjä
Marjut Nisula, hallintosihteeri
044 780 1331