Sivistyslautakunnan 12.10. kokouksessa mm. 5-6 luokkien opetuksen järjestäminen

Kategoria:
Takaisin

Koulukäytävä

Valmisteluun liittyvät kuulemiskierrokset on toteutettu. Valmisteluvaiheessa on asiasta kuitenkin tehty valtuustoaloite, mikä liittyy keskeisesti myös sivistystoimen talousarviovalmisteluun. Talousarvioesitys ja aloitteessa pyydetty selvitys lisämateriaaleineen on laadittukin samassa yhteydessä.

Perusopetuksen osalta esitetään vaihtoehtoisiksi ratkaisumalleiksi seuraavia:

Vaihtoehto 1:
- yhtenäiskouluprosessi päivitetään tämän päivän tilanteeseen ja vuosiluokkien 5-6 opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen koko Maakansan osalta Heinsuon ja Salpakankaan kouluissa ja Vesikansan osalta Kalliolan koulussa. Ratkaisulla hillitään kustannuspanetta tuen palvelujen järjestämisen osalta. 

Vaihtoehto 2:
- oppilassiirrot jätetään tekemättä ja vakiinnutetaan tilanne nykyiselleen. Tällöin tehtyjä investointeja ei hyödynnettäisi ja tilat jäisivät merkittävälle vajaakäytölle ja pienten yksiköiden tilaproblematiikka ennalleen.

Vaihtoehto 3:
- yhtenäiskouluprosessia jatketaan päivittäen se tämän päivän tilanteeseen. Vuosiluokkien 5-6 opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen koko Maakansan osalta Heinsuon ja Salpakankaan kouluissa, lukuun ottamatta Hämeenkosken koulua ja Vesikansaa. Ratkaisulla hillitään kustannuspanetta tuen palvelujen järjestämisen osalta.

Vaihtoehto 4:
- yhtenäiskouluprosessia jatketaan kouluverkkoa tiivistämällä. Tällöin tehtyjen investointien kapasiteetti voitaisiin hyödyntää, mutta se ei poistaisi tuen palvelujen kustannuspainetta kuin osittain.

Esillä on myös kuntalaisadressi Hämeenkosken kirjaston säilyttämiseksi nykyisissä tiloissa, sivistystoimialan investointisuunnitelmaesitys, HC Giants ry:n anomus jäähallin käyttömaksujen alentamiseksi ja lausuntopyyntö maaseutuohjelmasta Martta.

Lue lisää.

Julkaistu: 11.10.2016 11.26