Sivistyslautakunnan kokouksessa 8.6. hyväksytty mm. uusi perusopetuksen opetussuunnitelma

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma 2016.

- Opetushallitus on päättänyt uusista Perusopetuksen opetussuunitelman perusteista, jotka korvaavat aiemmin käytössä olleet.
Valmistelu on toteutettu opetushallituksen perusteiden mukaisesti. Keskeiset muutokset koskevat vuosiluokkien tuntijakoa ja opetuksen toimintakulttuuria. Opetussuunnitelmaprosessia on koordinoitu ja toteutettu seudullisena yhteistyönä, jossa rehtorit ovat olleet keskeisessä roolissa. Kuntakohtaista opetussuunnitelmaa
on valmisteltu koko opetushenkilöstön toimesta viimeisen kolmen lukukauden aikana usessa työryhmissä. Huoltajia on kuultu prosessin aikana ja osa aineistosta on ollut myös kommentoitavissa PedaNetissa.

Hollolalaisten järjestöjen avustukset vuodelle 2016.

- Hollolalaiset järjestöt ovat voineet hakea toimintaansa 29.4.2016 mennessä kahdenlaisia avustuksia, perusavustusta ja/tai tuoteavustusta.

Lue lisää.

Julkaistu: 22.06.2016 13.06