Sivutuotevalvonta/haaskat

Kunnaneläinlääkärit valvovat toimialueensa sivutuotelain (517/2015) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä rekisteröityjä toimijoita, joihin haaskanpitäjät lukeutuvat.

Tiettyjen sivutuoteasetuksen mukaisten luokkaan 2 ja 3 kuuluvien sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokintaan on sallittua, mikäli se ei aiheuta terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista eikä eläintautien leviämisen vaaraa. Valvontaeläinlääkärit toimivat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella haaskan käyttöä valvovana viranomaisena.

Haaskailmoitukset annetaan tiedoksi ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen elainsuojelu@hollola.fi.

Ajantasaisimman haaskoihin liittyvän ohjeistuksen löydät Ruokaviraston sivuilta.  Ruokavirasto julkaisi eläintenpitäjien käyttöön eläintenpitäjä-, pitopaikka- ja haaskapaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen kesäkuussa 2019.  Sovellus löytyy osoitteesta epr.ruokavirasto.fi. Rekisterin muutostöitten vuoksi rekisteri saadaan käyttöön uudelleen arviolta kesäkuussa 2020. Mikäli rekisteröinti ei toimi, voi haaskan rekisteröinti-ilmoituksen laittaa yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen.

o

Eläinlääkäripäivystys

Eläinsuojelu ja löytöeläimet

Eläintautivalvonta ja -vastustus

Sivutuotevalvonta/haaskat

Eläinten tuonti ja vienti

Rekisteröityminen eläinten pitäjäksi

Lemmikkinä Päijät-Hämeessä

Jos kyy puree lemmikkiäsi

Luonnosta kuolleena löytyneet luonnonvaraiset eläimet