Sopeuttamistoimia Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Kategoria:
Takaisin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: Ennakoitua suurempi palvelutarpeen kasvu ja tietojärjestelmäongelmat pakottavat sopeuttamaan

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulos on heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaan 6,8 miljoonaa euroa alijäämäinen verrattuna hyväksyttyyn muutostalousarvioon. Alijäämän taustalla on ennakoitua suurempi palvelutarpeen kasvu ikääntyneiden palveluissa, ensihoidossa ja Akuutti24:ssä. Lisäksi kustannuksia ovat kasvattaneet merkittävästi tietojärjestelmäongelmien korjaustoimet: asiakas- ja potilastietojärjestelmä Lifecaren käyttöönotossa ilmenneet ohjelmistovirheet ja Lahden kaupungin tietoverkkoon alkuvuodesta iskenyt haittaohjelma. Yhtymä neuvottelee vahingonkorvauksista, mutta prosessin keskeneräisyys tuo epävarmuutta talousennusteeseen.

Yhtymä on jo käynnistänyt 4 miljoonan euron sopeuttamisohjelman kuluvalle vuodelle. Yhtymän kaikki toimialat, terveys- ja sairaanhoitopalvelut, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, perhe- ja sosiaalipalvelut ja strategia- ja tukipalvelut, joutuvat kukin karsimaan kulujaan miljoonalla eurolla. Tämä neljän miljoonan euron sopeutus sisältyy yhtymän 6,8 miljoonaan alijäämään. Sopeuttaminen toteutetaan muun muassa vähentämällä sijaisten käyttöä ja lykkäämällä hankintoja. Vakituista henkilöstöä ei vähennetä.

Yhtymän hallitus päätti maanantaina aloittaa muutostalousarvion valmistelun alijäämän kattamiseksi. Niiden jäsenkuntien kanssa, joille on syntymässä merkittävää poikkeamaa hyväksyttyyn palvelusopimukseen nähden, käydään perussopimuksen 25 §:n mukaiset neuvottelut. Yhtymän ensisijaisena tavoitteena on tasata mahdolliset ylitykset palvelusopimusvuoden aikana.

Loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi yhtymässä aloitetaan toiminnan ja talouden tehostamisohjelma yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Toimintaa kehittämällä tavoitellaan 7 miljoonan euron pysyviä kustannussäästöjä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Eetu Salunen
p. 050 511 8570
eetu.salunen@phhyky.fi

Päijät-Hämeen suurin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja ja työnantaja. Intohimona hyvinvointi. Potilaan ja asiakkaan etu edellä www.phhyky.fi

Julkaistu: 27.08.2018 14.38