Soramäki, Harjurinteen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Hollolan valtuuston 24.9.2018 hyväksymä Harjurinteen aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Asemakaavan muutos koskee Soramäen (02) kunnanosan korttelin 543 osaa sekä suojaviheralueen ja puistoalueen ja yleisen tien alueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Soramäen (02) kunnanosan korttelin 543 tontit 10, 11 ja 13, suojaviheraluetta, katualueita sekä jalankululle ja pyöräilylle varattuja katuja.

29.11.2018
Kunnanhallitus

Lainvoimainen kaava. Katso kohta hyväksytty.

Julkaistu: 29.11.2018 10.13