Sorvasen alue

Kaavan numero 098 23-266

Sorvasen asemakaava-alue sijoittuu Kukkilan taajama-alueelle Kalliolanpeltotien ja Sorvasen mäkialueen väliin jäävälle Takalan peltoaukealle.

Kaavoitettavaa aluetta rajaa kaakossa peltoaukean läpi kulkeva pelto-oja, lounaassa ja luoteessa Kulmalantie ja koillisessa Ali-Tohkasentie. 

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 14 hehtaaria. Kaavoitettava alue on pääosin kunnan omistuksessa, yksityisiä maita on mukana Ali-Tohkasentien kautta osoitettavan katuyhteyden kohdalla.

Tavoitteena on osoittaa alueelle pientaloasumista.

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 3.11.2020 §83

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 12.11.-11.12.2020.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnosvaihtoehdot pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 27.5. – 30.6.2021 Hollolan kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta ja määräykset;

-luonnosvaihtoehto 1

-luonnosvaihtoehto 2

-luonnosvaihtoehto 3

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 2-4, havainnekuvat, OAS

Selostuksen liite 5, rakennettavuusselvitysraportti

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 1.2.2022 § 4

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.2. -17.3.2022 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola
tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi

Lisätietoja antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.


16.2.2022
Elinvoimavaliokunta

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet:

 Liite 1 Seurantalomake

 Liite 2 Havainnekuvat

 Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

 Liite 4 Luontoselvitys

 Liite 5 Rakennettavuusselvitys

 Liite 6 Koekuopparaportti

 Liite 7 Hulevesiselvitys

Nyt:Hyväksytty

Kunnanvaltuusto 2.5.2022 §5

Hollolan valtuuston 2.5.2022 hyväksymä Sorvasen alueen asemakaava on saanut lainvoiman.

Asemakaava koskee Kukkilan (23) kunnanosan tilojen 98-414-1-781, 98-411-6-245, 98-411-6-176, 411-6-38, 411-6-275 osia.

Asemakaavalla muodostuu Kukkilan (23) kunnanosan korttelit 274-282 sekä niihin liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet.

15.6.2022
Kunnanhallitus

 

Asiakirjat (pdf):

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

 Liite 1 Seurantalomake

 Liite 2 Havainnekuvat

 Liite 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

 Liite 4 Luontoselvitys

 Liite 5 Rakennettavuusselvitys

 Liite 6 Koekuopparaportti

 Liite 7 Hulevesiselvitys