Sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutuotannon uudelleenjärjestelyt osana alueellisesti kestävää kehittämistä

Takaisin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus päättää ensi maanantaina useamman kunnan sosiaali- ja terveyskeskusten palvelutuotannon uudelleenjärjestelyistä.

Tarkastelussa on vaihtoehto, jossa yhtymä perustaa yksityisen terveydenhuoltoalan toimijan kanssa yhteisyrityksen vastaamaan peruspalveluiden tuottamisesta Lahdessa, Nastolassa ja Kärkölässä. Hallitus päättää maanantaina myös, kilpailutetaanko Hartolan, Myrskylän, Orimattilan ja Pukkilan sote-keskuspalveluiden tuottaminen ajalla 1.6.2020–31.12.2022. Asikkalan, Hollolan, Iitin ja Padasjoen palvelut yhtymä tuottaisi toistaiseksi nykytapaan omin voimin. Virkamiesesityksen mukaisesti nämä kunnat on mahdollista liittää hankintaan myöhemmin.

Hallituksen periaatepäätös yhteisyrityksestä merkitsee valmistelun käynnistämistä. Toimintamallin käyttöönotosta tehdään ratkaisu alkukesästä. Lahden nykyisistä lähiklinikoista kaksi on tällä hetkellä ulkoistettu, ja sopimukset ovat katkolla kuluvana vuonna. Yhteisyritys tukisi yhtymän strategiaa ja turvaisi väestön palvelut paremmin kuin muut oman tuottamisen tai nykyisin käytössä olevat ulkoistuksen mallit.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluiden tuottaminen yhteisyrityksen kautta käynnistyisi Lahdessa, Nastolassa ja Kärkölässä ja laajenisi lähes koko yhtymän kattavaksi toimintamalliksi 1.1.2023 mennessä. Yhteisyritys tuottaisi lahtelaisten ja kärköläläisten tarvitsemat lääkärin ja sairaanhoitajan ja suun terveydenhuollon palvelut, perustasoiset mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä fysioterapeutin palveluita. Yhtymä tuottaisi muiden palvelutuotantoalueidensa kautta muut sote-keskukseen toiminnallisesti integroidut palvelut. Yhteisyrityksen palvelema väestö olisi kooltaan hiukan yli 124 000 asukasta.

Nopeammin hoitoon,
ajanmukaiset digipalvelut kaikille

Yhtymä tavoittelee yhteisyrityksellä merkittävää parannusta asiakaskokemukseen ja hoidon saatavuuteen. Pääsyä sote-keskuksen kiireettömään hoitoon nykyhallituksen kaavaileman kiristetyn hoitotakuun mukaisesti eli 7 päivässä alettaisiin valmistella välittömästi. Ammattilaisten työnjaossa tehtäisiin myös merkittäviä muutoksia.

Yhteisyrityksen kautta tulevat Sysmää ja Heinolaa lukuun ottamatta koko maakunnan asukkaiden käyttöön yksityisen toimijan kehittämät digitaaliset palvelut. Yhtymä pääsee hyödyntämään yksityisen toimijan pitkälle kehitettyjä digitaalisia palveluja, mikä turvaa näiden palvelujen ripeän käyttöönoton. Sysmä ja Heinola eivät ole siirtäneet peruspalveluiden järjestämisvastuuta yhtymälle, joten niille sähköiset palvelut tarjoaa kuntien valitsema yhteistyökumppani, tai kunnat tuottavat tarvittavat palvelut itse.

Ainutlaatuinen, alueellisesti
kestävä toimintamalli

Yhtymä omistaisi yhteisyrityksestä vähemmistön ja yksityinen toimija enemmistön. Yhtymällä säilyy sopimusohjauksen kautta määräysvalta siihen, mistä yhteisyritys hankkii asiakkailleen kuvantamis- ja laboratorio- sekä muut tukipalvelut.

Sosiaali- ja terveyskeskuspalveluita ei tuoteta vastaavan yhteisyrityksen kautta Suomessa missään muualla tässä laajuudessa, joten yhtymän toimintamalli olisi uraauurtava. Palveluita tuottava henkilöstö siirtyisi perustettavan yrityksen palvelukseen liikkeenluovutuksella.

Yhteisyritykseen siirtyminen olisi osa yhtymän vuodelle 2025 ulottuvaa muutosohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda Päijät-Hämeen asukkaiden palvelutarvetta vastaava, kustannustehokas ja vaikuttava sekä kuntien maksukyvyn mukainen palvelutuotanto.

Kuntayhtymä on jo profiloitunut innovatiiviseksi ja ennakkoluulottomaksi palvelurakenteen ja tuotantotapojen kehittäjäksi. Integroituna kuntayhtymänä sillä on mahdollisuus palveluiden määrätietoiseen, tavoitteelliseen ja rohkeaankin uudistamiseen. Kansallisten pitkän aikavälin tavoitteiden ja nykyisen hallituksen linjauksena on ollut sote-keskusten kehittäminen. Esitetty kokonaisuus sopii hyvin yhtymän alueen strategiseen ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja on linjassa hallitusohjelman kanssa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marina Erhola, p. 040 183 4295
marina.erhola@phhyky.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi 

Julkaistu: 14.01.2020 15.16