Sosiaalihuollon kuljetuspalvelu uudistuu maaliskuun lopussa

Kategoria:
Takaisin

Maanantaista 30. maaliskuuta alkaen vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja erityishuoltolain mukaiset kuljetuspalvelumatkat tilataan keskitetyn välityskeskuksen kautta kaikissa alueen kunnissa. Lahden alueella käytäntö on jo tuttu entuudestaan, mutta myös siellä palveluntuottaja ja tilausnumero muuttuvat.

Asiakkaat saavat kuljetusten varaamista varten käyttöönsä puhelinpalvelun ja asiakassovelluksen, jossa on myös puheohjaus. Asiakkaan kannalta palvelu on helppokäyttöinen ja turvallinen.

Uudistus johtuu siitä, että hyvinvointiyhtymä on kilpailuttanut kiireettömät sosiaalihuollon kuljetuspalvelut ja kuljetusten välitystoiminnan. Hankinnalla turvataan yhdenvertaiset ja asiakkaiden erityiset tarpeet huomioon ottavat palvelut kaikissa hyvinvointiyhtymän kunnissa.

Uudistus ei vaikuta terveydenhuoltoon liittyvien matkojen tilaamiseen. Kelakyydit tilataan siis edelleen Kelan keskitetystä tilausnumerosta.

Matkakortit poistuvat käytöstä

Kuljetuspalvelujen erilliset matkakortit poistuvat käytöstä. Asiakkaalla on oltava kuljetuspalvelumatkalla mukana henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistus voi olla passi, henkilökortti, ajokortti, Kela-kortti (kuvallinen tai kuvaton) tai EU:n vammaiskortti. Tarvittaessa sovitaan asiakaskohtaisesti muu tunnistautumisen tapa. Hyvinvointiyhtymä siirtää palvelun kannalta välttämättömät asiakkaan tiedot tilausvälityskeskuksen järjestelmään. 

Matkoja yhdistellään mahdollisuuksien mukaan

Kuljetusten yhdistelemisessä huomioidaan asiakkaan kuljetuspalvelupäätös, kohtuullisen matka-ajan toteutuminen, asiakkaan tarvitsema liikenneväline sekä yhdistelyyn soveltuvien ajoneuvojen saatavuus. Kuljetusten yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille on tehty päätös yksinmatkustusoikeudesta.

Kuljetuspalvelumatkoja yhdistetään muiden matkustajien matkoihin. Koronatilanteessa huolehditaan siitä, että välityskeskus ja autoilijat huomioivat omassa toiminnassaan tarvittavat suojatoimet. Kuljetuksia ei yhdistellä kohonneen tartuntariskin aikana.   

Kuljetusten operaattoriksi FCG:n älyliikenneratkaisu

Kuljetusten välitysoperaattoriksi on valittu FCG Smart Transportation Oy. Operaattori vastaa sosiaalihuollon kuljetusten reitityksestä, välityksestä sekä asiakaspalvelusta. 

Perinteisten puhelinvarausten lisäksi asiakkaita rohkaistaan käyttämään henkilökohtaista asiakassovellusta, jonka avulla kuljetuksia voi varata. Sovelluksesta asiakas näkee myös myönnettyjen matkojen määrän, saapuvan kuljetuksen tiedot ja pystyy antamaan palautetta kuljetuksesta.

Puhelinpalvelu toimii samassa numerossa kaikkina vuorokaudenaikoina. Varsinaisista kuljetuksista vastaavat yhtymän kilpailutukseen osallistuneet Päijät-Hämeen alueen taksit, joiden kuljetuspalveluja keskus välittää asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Digitalisaation myötä kuljetusten optimointi helpottuu ja lisääntyy verrattuna perinteiseen kuljetuspalveluun. Kuljetusten optimoinnilla pystytään myös mittaamaan ja alentamaan liikenteen päästöjä. 

FCG Smart Transportation Oy on Finnish Consulting Groupin sisäinen startup, joka on keskittynyt liikkuminen palveluna -konseptin kehittämiseen ja toimeenpanoon kunnissa ja kaupungeissa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 24.03.2020 16.12