Strateginen yleiskaava

Hollolan valtuusto on 3.4.2017 hyväksynyt koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen Strategisen yleiskaavan.

Kaavasta on tehty valitus koskien tilan 98-455-3-264 peltoalueita.

Kunnanhallitus on 7.6.2017 määrännyt Strategisen yleiskaavan voimaan muilta osin, lukuun ottamatta valituksen alaista aluetta.

Strateginen yleiskaava linjaa kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä sekä edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä.

Strategisen yleiskaavan myötä osa vanhoista yleiskaavoista on kumoutunut kokonaan, osa jäänyt voimaan kokonaan ja osa jäänyt voimaan osittain.

Strateginen yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain.