Strateginen yleiskaava

Hollolassa on käynnissä strateginen yleiskaavatyö, joka kattaa koko kunnan alueen. Tavoitteena on linjata kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suunta ja maankäytön tarkoituksenmukainen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta, joka mahdollistaa mahdollisimman sujuvan arjen kunnan asukkaille.

Hämeenkoski liittyi Hollolaan vuoden 2016 alussa. Ennen kuntaliitosta strategista yleiskaavaa laadittiin molemmissa kunnissa erikseen, mutta suunnittelutyötä tehtiin kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Liitoksen jälkeen kaavaa laaditaan Hollolan kunnan strategisena yleiskaavana ja siihen liittyvät päätökset tekee ja kaavan hyväksyy Hollolan kunta.

Strategista yleiskaavaa laatii Ramboll Finland Oy. Kaavatyön etenemistä voi seurata suoraan hankkeen omilta sivuilta.