Strateginen yleiskaava 2017

Kaavan numero 098-Y19

Hollolan valtuusto on 3.4.2017 hyväksynyt koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen Strategisen yleiskaavan, joka on lainvoimainen.

Strateginen yleiskaava linjaa kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä sekä edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä.

Strategisen yleiskaavan myötä osa vanhoista yleiskaavoista on kumoutunut kokonaan, osa jäänyt voimaan kokonaan ja osa jäänyt voimaan osittain.

Strateginen yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain.