Strateginen yleiskaava 2017

Kaavan numero 098-Y19

Hollolan valtuusto on 3.4.2017 hyväksynyt koko kuntaa koskevan oikeusvaikutteisen Strategisen yleiskaavan.

Kaavasta on tehty valitus koskien tilan 98-455-3-264 peltoalueita.

Kunnanhallitus on 7.6.2017 määrännyt Strategisen yleiskaavan voimaan muilta osin, lukuun ottamatta valituksen alaista aluetta.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 23.5.2019 hylännyt Strategista yleiskaavaa koskevan valituslupahakemuksen koskien tilan 98-455-3-264 peltoalueita.

Strateginen yleiskaava linjaa kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä sekä edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä.

Strategisen yleiskaavan myötä osa vanhoista yleiskaavoista on kumoutunut kokonaan, osa jäänyt voimaan kokonaan ja osa jäänyt voimaan osittain.

Strateginen yleiskaava tarkistetaan valtuustokausittain.