Strateginen yleiskaava 2020

Kaavan numero 098-Y21

Vuonna 2017 hyväksytyn strategisen yleiskaavan päivitys on tehty vuosien 2019-2020 aikana.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 22.2.2021 Strategisen yleiskaavan 2020. Kaava ei ole vielä lainvoimainen.


Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen.

Yhteystiedot:

Kaavoitusarkkitehti
Pentti Klemetti
044 780 1455