Strateginen yleiskaava 2020

Vuonna 2017 hyväksytyn strategisen yleiskaavan päivitys tehdään vuosien 2019-2020 aikana.

Kaavan numero 098-Y21

Hollolan koko kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040.
Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen.

Yhteystiedot:

Katariina Tuloisela
kaavoitusarkkitehti
044 780 1359