Strategisen yleiskaavan 2017 vaiheet

Kaavan numero 098-Y19
Strateginen yleiskaava kattaa koko Hollolan kunnan alueen.

Tavoitteena on laatia Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleiskaava, jolla suunnitellaan kunnan maankäytön strateginen kehittäminen.

Hämeenkoski liittyi Hollolaan vuoden 2016 alussa. Ennen kuntaliitosta strategista yleiskaavaa laadittiin molemmissa kunnissa erikseen, mutta suunnittelutyötä tehtiin kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Liitoksen jälkeen kaavaa laaditaan Hollolan kunnan strategisena yleiskaavana ja siihen liittyvät päätökset tekee ja kaavan hyväksyy Hollolan kunta.

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on linjata kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suunta ja maankäytön tarkoituksenmukainen kehittäminen. Tavoitteena on edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta, joka mahdollistaa mahdollisimman sujuvan arjen kunnan asukkaille.

Strateginen yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja voimassa olevat osayleiskaavat jäävät voimaan strategisen yleiskaavan rinnalla, ellei toisin mainita.

Aloitusvaihe

Vireilletulo: Hollolassa 20.5.2014, Hämeenkoskella 26.1.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat nähtävillä: Hollolassa 4.6.-8.8.2014, Hämeenkoskella 8.4.-7.5.2015

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 27.8.2014 klo 17 Hollolan kunnanvirastolla

 

Asiakirjat (pdf):

OAS-Hollola (näht. 4.6.-8.8.2014)

OAS-Hämeenkoski (näht. 8.4.-7.5.2015)

 

Rakennemallivaihe

Rakennemalli on osa Hollolan strategista yleiskaavatyötä. Rakennemallilla tarkoitetaan karkeaa yleispiirteistä maankäytön kehityskuvaa pitkällä aikajänteellä. Se osoittaa erityisesti sen, minne taajamiin asutusta ohjataan ja kuinka paljon. Lisäksi arvioidaan palvelujen, työpaikkojen, teollisuuden ym. toimintojen sijoittumista.

Rakennemallivaiheen aineisto nähtävillä 9.6.-8.8.2016

 

Asiakirjat:(pdf)

Kuulutus

Hollolan Strategisen yleiskaavan rakennemallit

Rakennemallien kaavataloudellinen vertailu

 

Luonnosvaihe

Strategisen yleiskaavan luonnosvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 13.10. – 14.11.2016.

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Teemakartat

  

Luonnosvaiheen palautetta kaavaluonnosasiakirjoista oli mahdollisuus antaa 14.11.2016 saakka. Tämän lisäksi kaavan luonnosvaiheessa oli mahdollisuus osallistua myös kyselyyn, joka liittyi strategisen yleiskaavan jatkovalmisteluun. Kysely toteutettiin HollolaNyt-mobiilisovelluksella sekä Webropol-kyselynä ajalla 24.10.-7.11.2016 ja kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään yleiskaavatyössä.

Kooste vastaustuloksista (pdf)

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheen aineisto nähtävillä 19.1.-17.2.2017

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Liite 1: Pääkartta

Liite 2: Teemakartta - Luontoarvot

Liite 3: Teemakartta - Maisema, kulttuuriympäristö ja virkistys

Liite 4: Teemakartta - Vesitalous

Liite 5: Teemakartta - Ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot

Liite 6: Kaavaselostus

Liite 7: Selvitys Hälvälän ampuma-alueesta ja asutuksesta

Liite 8: Vesihuolto ja yhdyskuntarakenne

Tausta-asiakirjat:

Hollolan strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hollolan ja Hämeenkosken strategisen yleiskaavan tavoiteraportti 29.6.2015 (Kaavan tavoitteet)

Hollolan strategisen yleiskaavan rakennemallit 4.5.2016

Koosteet yleisö- ja teemaryhmien tilaisuuksista (Uusimmat julkaisut)