Strategisen yleiskaavan 2020 vaiheet

Strategisen yleiskaavan päivitys
Kaavan numero 98 Y21

Hollolan koko kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

Vuonna 2017 hyväksytyn strategisen yleiskaavan päivitys on meneillään.
Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen.

Vireilletulo ja tavoitteet

Vireilletulo ja tavoitteet

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019 §72

Kunnanhallitus 2.9.2019 §178

Kunnanvaltuusto 23.9.2019 §49

Asiakirjat (pdf): 

Tavoitetaulukko

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 1.10.2019 §89

Kunnanhallitus 14.10.2019 §209

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 7.11.-9.12.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen