Strategisen yleiskaavan 2020 vaiheet

Strategisen yleiskaavan päivitys
Kaavan numero 98 Y21

Hollolan koko kunnan strateginen yleiskaava hyväksyttiin valtuustossa 3.4.2017. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2040. Hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttiin periaate, että strateginen yleiskaava päivitetään valtuustokausittain.

Vuonna 2017 hyväksytyn strategisen yleiskaavan päivitys on meneillään.
Strategisen yleiskaavan päivittämisen yhteydessä tarkistetaan lähtötiedot ja ne muutostarpeet, joita on tullut ilmi kaavan hyväksymisen jälkeen.

Vireilletulo ja tavoitteet

Vireilletulo ja tavoitteet

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019 §72

Kunnanhallitus 2.9.2019 §178

Kunnanvaltuusto 23.9.2019 §49

Asiakirjat (pdf): 

Tavoitetaulukko

Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 1.10.2019 §89

Kunnanhallitus 14.10.2019 §209

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 7.11.-9.12.2019

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotusvaihe

Elinvoimavaliokunta 3.11.2020 §84

Kunnanhallitus 9.11.2020 §214

Strategisen yleiskaavan 2020 kaavaehdotus pidetään nähtävillä 19.11.-21.12.2020.

Kaavaehdotuksen karttoja pääsee katsomaan selainversiolla tästä linkistä  https://hollola.ubihub.io/ tai kopioimalla osoitteen Chromen osoitekenttään. Selain mahdollistaa kaavakarttatasojen päällekkäin katsomisen. Eri karttatasot löytyvät ikkunan vasemman laidan alasvetovalikoista. Karttaselitteet-alasvetovalikosta löytyy valittuna olevan karttatason merkkienselitykset. Suurennuslasi-hakutoiminnolla voi hakea paikkoja osoitteen perusteella.

Asiakirjat (pdf):

  Kuulutus 

  Kaavaselostus 

  Pääkartta 1/5, yhdyskuntarakenteen ohjaus

  Teemakartta 2/5, luontoarvot

  Teemakartta 3/5, kulttuuriympäristö ja maisema

  Teemakartta 4/5, vesitalous

  Teemakartta 5/5, ympäristövaikutuksia aiheuttavat toiminnot

  Kaavamääräykset 

  Luonnosvaiheen lausunnot

  Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin

  Kaupan rakennusoikeudet-selvitys

  Kulttuuriympäristökohteet

  Liikenneselvitys