Strategisen yleiskaavan ehdotus nähtävillä 19.1.-17.2.2017

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Hollolan koko kuntaa koskevan strategisen yleiskaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Strateginen yleiskaavaehdotus muodostuu pääkartasta (liite1) ja siihen liittyvistä teemakartoista (liitteet 2-5), kaavaselostuksesta (liite 6), kaavaselostuksen liitteistä (liitteet 7-9) sekä tausta-asiakirjoista, joita ovat Hollolan strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Hollolan ja Hämeenkosken strategisen yleiskaavan tavoiteraportti 29.6.2015, Hollolan strategisen yleiskaavan rakennemallit 4.5.2016 sekä koosteet yleisö- ja teemaryhmien tilaisuuksista.

Kaavaehdotusvaiheen aineisto pidetään MRL 65 §:n ja MRA19§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 19.1. – 17.2.2017 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta ja kaavaan liittyvästä aineistosta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, tekninen lautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela puh. 044 780 1359.

18.1.2017
Kunnanhallitus

Nähtävillä oleva kaavamateriaali löytyy kaavan sivuilta. Katso vihreällä värillä oleva ehdotusvaihe.
Linkki tästä.

Julkaistu: 13.02.2017 16.20