Strategisen yleiskaavan rakennemallit nähtävillä 9.6. - 8.8.2016

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Hollolan koko kuntaa koskeva strateginen yleiskaava on edennyt rakennemallivaiheeseen.
Rakennemallivaiheessa on esitetty vaihtoehtoisia rakennemalleja, joissa tavoitteellinen asukasmäärän kasvu vuoteen 2040 on sijoitettu eri taajamiin.

Rakennemallivaiheen aineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.6. – 8.8.2016 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Lisäksi aineisto on nähtävillä Hollolan pääkirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennemallivaiheen aineistosta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, tekninen lautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Kunnanvirasto on suljettu 4.7. – 31.7.2016. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9 – 15, puhelinnumero 044 780 1364.

Lisätietoja antaa maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela puh. 044 780 1359 tai hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

8.6.2016 Kunnanhallitus

Nähtävillä olevat asiakirjat kaavan sivuilla. Katso rakennemallivaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 09.06.2016 00.40